Usluga montaže klime sa dovodom svežeg vazduha


18.000 рсд

Usluga montaže klime sa dovodom svežeg vazduha, obuhvata standradnu montažu, sa jednim probojem kroz zid krunastom burgijom prečnika ∅55mm i bušenjem dodatne rupe za dovod svežeg vazduha ∅72mm.

Montažu unutrašnje jedinice, polaganje minimum 3m montažnog materijala, montažu nosača, montažu cevi za dovod vazduha, montažu spoljne jedinice, vakumiranje sistema, provera na eventualna curenja.

Puštanje sistema u rad.

Obuka korisnika za korišćenje uređaja i instaliranje aplikacije za kontrolu na daljinu